php

[Symfony] Clean Doctrine generator for Symfony 1.3beta1

& doctrine, php, software.

Features: clean forms – based on div’s, no tables sfDoctrinePager on list action index action renamed to list “Actions” column into list table with “Edit” and “Delete” links h1 headers replaced with h2 tag “New” link moved to top and renamed to “Add new” Have a nice usage! :-) Download: clean_doctrine_generator.tar Importand: You need a… Read more »

[Symfony] Getting array of errors from sfForm

& php, symfony.

That was tricky. I hope it will help somebody. <?php class SomeForm extends sfForm { //..   /** * Return array of current errors * * @return array */ public function getErrorsArray() { $errors = $embedded_forms_name = array(); foreach($this->getEmbeddedForms() as $embedded_form){ $embedded_forms_name[] = $embedded_form->getName(); } foreach($this as $field){ if($field->hasError()) { if(in_array($field->getName(), $embedded_forms_name)){ foreach($field as $field_embedded){… Read more »

phpBB 3.0.1 restorerror

& php, software, web.

Co by nie mówić o phpBB jest najpopularniejszym skryptem forum. W wersji 3.x dorobił się wielu udogodnień, ślicznego panelu ale ja nie o tym. Jak myślicie czy w ramach zmiany ostatniej cyferki w szale wersjonowania oprogramowania można zapomnieć o kompatybilności wstecznej? Do czego pieje? phpBB posiada bardzo sprytny mechanizm Restore i oczywiście w komplecie z… Read more »